Veliki uspeh naših Malaca Genijalaca na svetskom juniorskom šampionatu u mentalnom računanju

Veliki uspeh naših Malaca Genijalaca na svetskom juniorskom šampionatu u mentalnom računanju

PONOSNO objavljujemo rezultate koje je ostvario naš tim na SVETSKOM JUNIORSKOM ŠAMPIONATU U MENTALNOM RAČUNANJU, Nemačka Bielefeld 2018.

U kategoriji JUNIORI 1 (do 11 god.) :
4. mesto – Aleksandar Alavanja
5. mesto – Andrijana Drašković
7. mesto – Ana Stamenković

U kategoriji JUNIORI 2 (12 – 14 god.) :
5. mesto – Mihailo Mitić
8. mesto – Kosta Kuzmanović
9. mesto – Ema Milenković

Na takmičenju je učestvovalo preko stotinu učesnika iz dvadesetak svetskih zemalja. Takmičari su bili podeljeni u 3 kategorije : kategorija do 11 godina, kategorija učesnika između 12 i 14 godina i takmičari uzrasta od 15 do 19 godina.

Mentalno računanje predstavlja intenzivnu moždanu disciplinu – brzog izračunavanja matematičkih zadataka, bez korišćenja ikakvih pomagala : olovke, papira ili digitrona…Takmičari tako zadatke moraju rešiti isključivo napamet a rezultate ispuniti hemiskom olovkom direktno, bez ikakvog sumiranja ili izračunavanja medjuzbira !

Oblasti u kojima se sprovodilo takmičenje su : izračunavanje komplikovanih aritmetičkih operacija; stepenovanje; korenovanje; sledeći kvadrat; sledeći kub; razlomci; kalendar (određivanje dana u nedelji na odredjeni datum)…

Nakon velikog uspeha na Evropskom šampionatu u Bazelu, kada su osvojili najviša odličja, Malci su ponovo dostojno reprezentovali Srbiju i školu Malac Genijalac, postižući sjajne rezultate i na Svetskom prvenstvu.

DRAGI MALCI ČESTITAMO VAM NA VELIKOM USPEHU – HVALA VAM