Iz ugla nauke

Iz ugla nauke

Naučne studije ukazuju na to da dugoročan trening mentalnog računanja menja neuralne (moždane) funkcije, strukturu i sistem procesuiranja brojeva. Veliki broj studija baziran na različitim tehnikama praćenja moždanih aktivnosti, kao što su single cell recording, neuroimidžing i EEG, pokazao je da učenje brojeva i aritmetike u ranom detinjstvu snažnije opredeljuje budući akademski uspeh nego učenje čitanja i pisanja.

Naučne studije su pokazale da je mentalna aritmetika efikasna za razvoj desne hemisfere mozga (uz sliku mozga sa podeljenim hemisferama)

Ovo kao zanimljivost sa strane U istraživanjima sporovedenim na eminentnim Univerzitetima u Evropi i Africi (University of Manchester, University of Khartoum, University of Ulster) kojim je obuhvaćeno 3185 dece uzrasta 7-11 godine, dokazano je da je IQ kod dece koja su bila deo programa Abakus Mentalne aritmetike bio veći za 7.11 bodova u poređenju sa decom koja nisu učestvovala u programu.

Kako mozak radi?

Mozak je najznačajniji deo nervnog sistema koji je odgovoran za sve naše kognitivne sposobnosti, prijem svih spoljašnjih stimulusa i kontrolu vitalnih funkcija. Mozak se sastoji od dve polovine –  leve i desne hemisfere. Svaka hemisfera kontroliše „ suprotnu “ stranu našeg tela, tako da je desna hemisfera zadužena za našu levu stranu i obrađuje ono što vidimo u levom oku, dok leva hemisfera kontroliše desnu stranu i obrađuje vid desnog oka. Obe hemisfere su naizgled identične, ali su razlike prisutne u njihovim funkcijama.

Analitičko razmišljanje
Nauka i matematika
Uzrok i posledica
Zaključivanje
Redosled
Brojevi
Logika
Jezik

3d razmišljanje
Ritam i muzika
Kreativnost
Umetnost
Opažanje
Dimenzija
Pokret
Mašta

Leva moždana hemisfera se naziva digitalni mozak. Ona kontroliše čitanje, pisanje, računanje i logičko razmišljanje. Dakle, leva hemisfera je naš unutrašnji matematičar, koji proračunava, kalkuliše i analizira.

Desna moždana hemisfera se naziva analogni mozak i kontroliše trodimenzionalni osećaj, kreativnost i umetnička čula. Ova hemisfera predstavlja našeg unutrašnjeg umetnika, koji je spreman da se poigrava u čudesnoj zemlji mašte, punoj boja i slika, oblika, snova, imaginacije i intuicije.

Evo jednog primera koji slikovito prikazuje kako funkcionišu leva i desna hemisfera. Zamislimo čoveka koji nam daje uputstva kako da stignemo do neke lokacije. Ukoliko bi se radilo o osobi sa razvijenijom levom hemisferom, njegovo uputstvo bi glasilo : „Odavde idite tri bloka pravo i uključite se severno na Vinsku ulicu, zatim idite njome tri ili četiri kilometra a potom skrenite istočno na Treći Bulevar. “ Osoba sa dominantnom desnom hemisferom bi zvučala otprilike ovako: ,,Skrenite desno (pokazuje rukom desno), idite do one crkve (ponovo pokazuje) i nastavite pravo, kad prođete McDonalds na sledećem semaforu skrenite desno ka benzijskoj stanici Lukoil.“

 

Moždane hemisfere i mentalna aritmetika

Normalno funkcionisanje organizma zahteva simultano korišćenje obe moždane hemisfere. Ipak, istraživanja su pokazala da je kod većine ljudi jedna hemisfera dominantna. Najveći broj ljudi najčešće koristi levu hemisferu, dok su funkcije desne moždane hemisfere često nedovoljno razvijene. Odrastao čovek ne može na pravi način shvatiti dečiji svet, jer je poznato da je desna hemisfera kod dece mnogo aktivnija. Zato nam taj čarobni “ zvezdani svet mašte ”, često izgleda tuđ i nepristupačan…

U periodu od 4. do 12. godine dešava se intenzivni razvoj mozga, životno doba u kojem dečiji mozak na kojoj se neprestano odigrava ogroman broj nadražaja. Na nivou nervnih impulsa ti nadražaji predstavljaju pravu „električnu oluju“ u kojoj se neprekidno sukobljavaju funkcije moždanih hemisfera. U ovom periodu naše hemisfere se bore za dominaciju, nakon čega će jedna izaći kao konačni pobednik i dominantna strana našeg mozga. Tako će jednom zauvek doći do podele mentalnih funkcija između leve i desne hemisfere mozga. Od izuzetnog značaja je da u navedenom starosnom uzrastu, deca ne propuste neponovljivu šansu da nauče simultano korišćenje obe moždane hemisfere.

Program mentalne aritmetike koji se primenjuje u školi Malac Genijalac razvija kod dece mentalne sposobnosti, aktivirajući obe moždane hemisfere. Kako?

Registrovanjem prirodnih brojeva na ekranu aktiviraju se zone leve hemisfere, a potom taj broj konvertujemo u sliku abakusa desnom hemisferom i na taj način podstičemo vizualizaciju. Ostale operacije se deševaju na relaciji između ove dve hemisfere koje se ,,dobacuju“ preuzimajući dominaciju, čas jedna a čas druga, i to je ono što trening abakusom čini jedinstvenim.

Upotrebom obe strane mozga, dete postaje pravi mali genijalac, a jednom naučena tehnika angažovanja moždanih hemisfera ne može se izgubiti. Na taj način naši malci genijalci vremenom postaju uspešni i ostvareni ljudi.