Šta je malac Genijalac

Ko je Malac Genijalac?

Malac Genijalac je internacionalni edukativni sistem namenjen zdravom razvoju dečijeg mozga, koji za cilj ima podsticanje i razvijanje intelektualnih veština i sposobnosti dece počev od ranog perioda života.

Mentalna aritmetika (jap. Anzan) nastala iz tradicionalne istočnjačke discipline, danas predstavlja popularan i moderan edukativni program sve više prisutan i u zapadnom delu sveta. Tako se ovaj revolucionarni program razvoja kognitivnih sposobnosti dece, veoma uspešno sprovodi u preko 90 internacionalnih centara Malac Genijalca širom regiona (Srbija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Madjarska, Slovačka, Švajcarska…)

HIKARI Mental arithmetic

Internacionalna škola Mentalne aritmetike Malac Genijalac u svojoj nastavi primenjuje originalni HIKARI光program Mentalne aritmetike. Program poseduje jedinstveni metod poreklom iz Japana, zemlje koja predstavlja kolevku ove prestižne discipline. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus (jap. Soroban), čijom vizuelizacijom se postiże izvanredno brzo računanje. Medjutim samo brzo računanje nije naš cilj, već samo jasan pokazatelj toga da su naši polaznici na pravom putu u ovladavanju sposobnostima kao što su: jasna vizuelizacija, fokus, koncentracija, analitičnost, logičko razmišljanje i memorija. A na kraju i ono ka čemu težimo samopouzdanju i inteligenciji koje nesumnjivo dolaze paralelno sa ovim procesom.

Zašto Malac Genijalac?

10 Razloga zašto je Malac Genijalac najbolji izbor za Vaše dete :

 1. Malac Genijalac je jedina škola u Evropi, koja primenjuje originalni japanski program Mentalne aritmetike – HIKARI 光. Program poseduje jedinstven i efikasan metod koji potiče iz Japana, zemlje kolevke mentalne aritmetike.
 2. Zahvaljujući jedinstvenom metodu, naši polaznici postižu izvanredne rezultate za kratko vreme. Već nakon dva meseca nastave u stanju su da računaju mentalno, što nije slučaj kod drugih programa u kojima se ne postižu takvi rezultati, čak ni nakon višegodišnjeg vežbavanja.
 3. Program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama, kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi.
 4. Pored osnovnog fonda časova (12 mesečno), svakom detetu se pruža onoliko koliko mu je zaista potrebno. Tako da je dopunska i dodatna nastavadostupna svima kojima je to neophodno. Naš cilj da svako dete dostigne svoj maksimalni potencijal, zato našoj deci pružamo dodatni nastavni fond (do 20 časova mesečno), koji nenaplaćujemo.
 5. U Našoj školi, učenici koriste originalni japanski Soroban – abakus koji je izrađen po japanskim standardima, isključivo od prirodnih materijala (bukve i bambusa).
 6. Naš tim čine profesionalni nastavnici koji su uspešno prošli medjunarodnu obuku i sertifikovani su za trenere mentalne aritmetike.
 7. Jedinstvenost i superiornost našeg programa ogleda se i u primeni inovativnih tehnologija. Upotrebom modernih trenažnih web aplikacija pruža se efikasna podrška kućnom radu. Tako naši učenici mogu putem web platforme rešavati domaće zadatke, uvežbavati stečena znanja putem ili se takmičiti sa drugim polaznicima širom sveta.
 8. Malac Genijalac je organizator i učesnik međunarodnih takmičenja, što omogućava našim učenicima učešće na prestižnim svetskim nadmetanjima i Olimpijadama u mentalnoj aritmetici. Na ovaj način deca stiču dragoceno iskustvo i razvijaju zdrav takmičarski duh.
 9. Po uspešnom završetku školovanja, našim polaznicima omogućeno je dalje besplatno usavršavanje i dostizanje prestižnog zvanja majstora mentalne aritmetike.
 10. Kognitivni efekti postignuti učenjem našeg programa ne gube se po završetku školovanja, već postaju trajne sposobnosti i veštine koje Malci poseduju tokom čitavog života.
  Ukoliko želite da vaše dete nauči brzo računanje i da razvije sposobnosti kao što su poboljšana pažnja, memorija i koncentracija, analitičko mišljenje, dobro pamćenje i jak fokus prijavite se za na Hikari program mentalne aritmetike.