1. Od kog uzrasta deca mogu da krenu u školu?

Program je namenjen deci od 4.do 12. godina, jer je to period života u kojem se ljudski mozak najdinamičnije razvija i tokom kojeg će nastati najveći broj neuronskih veza (sinapsi). Nakon ovog perioda mogućnosti za razvoj su značajno manje, te je izuzetno važno da ne propustimo ovu jedinstvenu šansu u životu deteta.

Program je prilagođen uzrastima, te postoje sledeće starosne grupe:

  • Predškolska (od 4 do 6 godina)
  • Mlađa školska (prvi i drugi razred)
  • Srednja školska (treći i četvrti razred)
  • Starija školska (peti i šesti razred)

Predškolska starosna grupa je dodatno podeljena na grupe uzrasta 4-5 godina, 5-6 godina, 6-7 godina.

2. Kojim danima i u kojim terminima je organizovana nastava?

Nastavni program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama (6 do 12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi. Nastava se održava jedanput nedeljno po pravilu vikendom (subotom ili nedeljom) u trajanju od 3 vezana časa od 45 minuta sa kratkim pauzama između časova i u nekom od 4 termina. Termini u kojima se održava nastava su:

  • 9:30 – 11:45
  • 12:15 – 14:30
  • 15:00 – 17:15
  • 17:45 – 20:00

 

3. Koliko traje program mentalne aritmetike?

Program ima dva nivoa (osnovni i napredni) i prednivo za decu koja još nisu krenula u redovnu školu (4 – 7 godina). Dete prelazi na napredni nivo, kada završi osnovni. Svaki nivo traje po deset meseci (septembar – jun) odnosno 40 nedelja (120 časova). Redovna nastava se održava jedanput nedeljno – po pravilu vikendom (subotom ili nedeljom) u trajanju od 3 vezana časa od 45 minuta sa kratkim pauzama između časova. Radnim danima (od srede do petka) u popodnevnim satima se održava individualna nastava radi nadoknade propuštenih časova kao i dopunska i dodatna nastava.

4. Da li se propušteni časovi nadoknađuju?

Da. Radnim danima (od srede do petka) u popodnevnim satima se održava individualna nastava radi nadoknade propuštenih časova. Takođe, radnim danima se održava dopunska nastava za decu kojoj je potreban dopunski rad da bi ispratila program, odnosno dodatna nastava za decu koja brže napreduju pa ih spremamo za takmičenja u Mentalnoj aritmetici .

5. Da li dete može da bude polaznik ovog programa ako još uvek ne zna brojeve i nema usvojen pojam broja?

Program je namenjen deci od 4. godine, međutim potrebno je da dete ima razvijen pojam broja ali nije neophodno da zna da piše brojeve. Već na tom uzrastu, uz pripremni period u sklopu kojeg će savladati pisanje i čitanje brojeva, deca su sposobna da urade jednostavne računske operacije na abakusu, i ne samo to, već i da ga zamisle i da mentalno izračunaju niz od nekoliko brojeva direktnim sabiranjem i oduzimanjem. Početna faza se primenjuje za najmlađe polaznike. Cilj pripremne faze jeste da se najmlađi polaznici upoznaju sa pojmom broja i nauče zakonitosti koje važe za brojeve od 1 do 100 (komplementarnost brojeva). U ovom period deca još uvek ne koriste abakus, već se koristi klasična školska računaljka koja poseduje 10 nizova sa po 10 kuglica.

6. Da li program prati redovnu školsku godinu?

Nastava u Malcu Genijalcu prati redovnu školsku godinu (septembar – jun).

Svaki nivo traje po 10 meseci odnosno 40 nedelja (120 časova).

7. Moje dete ima lošu pažnju i koncentraciju. Može li da se upiše u vašu školu i možemo li da očekujemo da će mu to pomoći da ih poboljša?

Dete koje pohađa školu Mentalne aritmetike osim sto će naučiti da mentalno brže izračuna zadatke sa različitim računskim operacijama, imaće bolju pažnju jer ovaj program primarno jača memoriju i koncentraciju. Takođe, bitno se unapređuju samopouzdanje, inteligencija, verbalne sposobnosti, mašta, kreativno i analitičko razmišljanje i vizuelizacija.

8. Da li je teško računati na abakusu? Da li će to mališani moći?

Odgovor je vrlo jednostavan – NE. Rad na abakusu je vrlo jednostavan, uz nekoliko pravila vezanih za pokrete i nekoliko formula koje su vrlo lake za učenje i prilagođene su čak i najmlađem uzrastu. Deca brzo i lako savladaju osnovne principe. Rad na abakusu se sastoji prvo od prostog pomeranja kuglica, jednostavnog dodavanja i oduzimanja, preko laganih fomula za kompleksnije zadatke,  do savladavanja osnovnih principa kada se stiče uslov i za rad težih zadataka. Deca se kroz vrlo zanimljive i aktraktivne pričice uvode u formule koje su potrebne za rad na abakusu, te ona kroz igru uče i vežbaju svoje mentalne funkcije. Na ovaj način ne samo da uče osnove rada na abakusu već i stvaraju pozitivan odnos prema učenju.

9. Da li potrebno redovno vežbanje kod kuće?

Vežba i kontinuiran rad je neophodan, ali to je potrebno za svaku veštinu koju želimo da savladamo, tako da to ne bi trebalo da predstavlja problem i ometajući faktor. Poželjno je da deca vežbaju svakog dana od 10-15 min. dnevno i rezultati će biti vrlo brzo vidljivi.

10. Koja se nastavna sredstva koriste u vašoj školi?

Škola Voždovački Malac Genijalac primenjuje  originalni HIKARI 光 program Mentalne aritmetike. Hikari na japanskom znači svetlost i simbolizuje proces učenja i buđenja (osvetljavanja) naših mentalnih kapaciteta. Program primenjuje jedinstveni metod poreklom iz Japana, kolevke mentalne aritmetike. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus (算盤 jap. Soroban). Svi polaznici nase škole na pošetku školske godine po ceni od 4000 dinara dobijaju set knjiga, đački abakus i ranac koje koristimo u nastavi. Deca upisom dobijaju nalog (korisničko ime i lozinku) na našoj online platformi (http://app.hikarisoroban.org). Preko te platforme se odvija najveći deo nastave a deca na njoj rade i domaće zadatke koje im nedeljno šalje predavač.

11. Da li dete metode rada koje se koriste u mentalnoj aritmetici može pomešati sa metodama u redovnoj školi?

Ne, ne dolazi do mešanja tih metoda. One su veoma različite ali istovremeno i kompatibilne jer se upotpunjuju i kao rezultat daju kompletno razvijeno dete. Metode rada koje se koriste u mentalnoj aritmetici u velikoj meri utiču na povećanje niza kognitivnih sposobnosti kao sto su pažnja, memorija, koncentracija, fotografsko pamćenje, analitičko i logičko mišljanje. Radeći  na abakusu deca  aktivirajusva  svoja čula. Tokom ovog postupka odigrava se intenzivan moždani proces i aktiviraju se taktilni nadražaji koji deluju u mozgu, značajno povećavajući broj neuronskih veza (sinapsi)  Zato se sa pravom može reći da logičke operacije na abakusu predstavljaju pravu moždanu gimnastiku, nešto poput čučnjeva ili sklekova za mozak. Bazični napredak ostvaren mentalnom aritmetikom omogućava deci da sa lakoćom obavljaju zadatke na redovnim školskim aktivnostima ne mešajući metode rada.

12. Da li deca zaborave da računaju kada prestanu da vežbaju?

Cilj programa je da dete maksimalno probudi svoje mentalne kapacitete i postane „ Malac Genijalac ”. Mentalni razvoj se postiže na zabavan i razigran način, radom zasnovanim na tri ključne stvari: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre. Upotrebom abakusa aktiviraju se obe moždane hemisfere čime se postiže maksimalan intelektualni potencijal. Nakon savladavanja rada na abakusu, učenici su u stanju da obavljaju komplikovane računske operacije kao što su 235 + 64 + 361 – 97 + 196 – 98 = … bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem, dajući tačan odgovor za samo par sekundi! Ovu sposobnost Malac Genijalac zadržava zauvek, posedujući je tokom čitavog života. Naravno kao i u svakom sportu (a Mentalna aritmetika je sport za mozak) brzina računanja i dužina niza brojeva se održavaju redovnim vežbanjem. Naučna istraživanja su pokazala da ljudi koji vežbaju mentalnu aritmetiku zadržavaju oštrinu svog uma i nakon 70. godine života.

13. Da li dete koje je levoruko može da savlada ovaj program?

Apsolutno svako dete koje je levoruko ili desnoruko može da savlada i usvoji tehniku mentalnog računanja jer se koriste podjednako obe ruke u računanju.

14. Da li je bitno da dete zna da sabira i oduzima da bi savladalo program?

Dete ne treba da zna računske operacije jer zapravo računanje u našoj školi se ne svodi na matematičko znanje, već na pomeranje kuglica abakusa. U početku to radimo fizički na đačkom abakusu na kome deca uče, a potom mentalno odnosno vizuelizacijom abakusa u dečijoj glavi.

15. Do koje godine osoba može da stekne sposobnost mentalnog računanja uz pomoć abakusa (sposobnost vizuelizacije)?

Sposobnost da mentalno računaju mogu da nauče deca u periodu od 4. do 14. godine. Odrasli mogu da nauče da koriste abakus, i uz pomoć njega da računaju, ali šansa da vizuelizuju je nakon 14. godine sve manja. Ipak, naučna istraživanja su pokazala da ljudi koji vežbaju mentalnu aritmetiku zadržavaju oštrinu svog uma i nakon 70. godine života.