Numicon

Rano matematičko iskustvo

Matematika je prirodna nauka, zato upoznavanje sa njom treba početi još od najranijeg detinjstva. Ona je veoma važna jer nam objašnjava prirodne pojave oko nas, pomoću nje merimo vreme, trajanje noći i dana, smenu godišnjih doba… Da bi deci matematika bila zanimljiva, neophodno je da im probudimo i razvijemo interesovanje za nju. Zato je igra najbolji način za upoznavanje i druženje sa matematikom. Numicon je odličan način za to !

Šta je Numicon?

Numicon je numerički didaktički sistem kojim se razvijaju matematičke sposobnosti kod dece. U Velikoj Britaniji se koristi u više od 6000 škola. Razvili su ga stručnjaci sa Oxford University, a 2015. godine je proglašen za najbolji svetski edukativni matematički metod (Education Resources Awards (ERA). Numicon pokriva celokupna oblast brojeva, osnovnih računskih operacija i različitih matematičkih obrazaca.

„Cilj matematike je da trajno razvijemo logičko razmišljanje, jer se vremenom formule i detalji zaborave, a sposobnost logičkog razmišljanja nam ostaje celog života.“

Zašto je Numicon toliko uspešan za rad sa decom ?

NUMICON je popularan širom sveta, zahvaljujući konceptu u kome se proces učenja i razumevanja matematičkih pojmova odvija kroz dodir, slike i igru. Njime se deci na lak i zabavan način :

 • objašnjava pojam broja i osnovne računske operacije
 • nude velike mogućnosti za igru
 • omogućava rad na različitim nivoima znanja
 • elementi su kompaktni i deca ih lako mogu koristiti
 • deca sa smanjenim pokretima ga takodje mogu lako koristiti
 • materijali su atraktivni i lepi
 • pogodan je za kolektivan i individualan rad
 • razvija sposobnost mentalnog računanja bez upotrebe pomagala
 • podstiče kognitivni razvoj i aktivacija obe moždane hemisfere

Koji se elementi usvajaju uz Numicon?

Numicon je odličan didaktički metod kojim se kod najmladje dece razvijaju matematičke sposobnosti i na efikasan način objašnjava :

 • pojam broja
 • brojevna prava
 • računanje napamet
 • pravljenje šablona
 • matematičko razmišljanje
 • osnovne računske operacije
 • pojam dekadnog sistema
 • tehnika brzog računanja
 • geometrijske transformacije

Višeslojni pristup u radu (VAK metod)

Numicon poseduje višeslojni pristup u učenju, oslanjajući se na VAK metod. Svesno koristeći različite aktivnosti, usmeravamo decu da uče putem različitih čula :

 • Vizuelno
  • Uočavanje elemenata
  • Prepoznavanje po boji i obliku
 • Auditivno
  • Slušanje nstrukcija učitelja (matematički jezik)
  • Odgovaranje na pitanje (opisivanje veza)
 • Kinestetičko
  • Motorički pokreti i osećanje oblika (dodir i pomeranje)
  • kretanje u prostoriji (tražeći potreban oblik)

Kome je namenjen Numicon ?

Numicon je namenjen svoj deci od 3 do 5 godina, koja žele da na lak i zabavan način upoznaju svet brojeva i steknu matematičke veštine.
Radionice se održavaju jedanput do dvaput nedeljno u trajanju od 1 do 2 časa.
Rad se sprovodi u manjim grupama od 6 do 8 polaznika.
Svakom detetu se obezbedjuje individualni pristup i garantuje uspeh.
Prilagodjen je radu sa decom sa posebnim potrebama

Korišćenjem Numicon-a – stvaramo efikasnije nastavnike.
Deci pružamo zanimljive i raznovrstane aktivnosti za učenje matematike.