Efikasno učenje

ŠTA JE EFIKASNO UČENJE ?

Osnovna karakteristika sadašnjeg vremena su “promene koje nastaju vrtoglavom brzinom”. Klasična škola sve vise kasni u svom razvoju za društvenim i tehnološkim promenama. Nova znanja u modernom društvu brzo nastaju, zato je znanje kao vrednost danas na prvom mestu, ispred materijalnih dobara i drugih resursa. Mnogi naučnici ističu da tradicionalna nastava u školama dominantnije razvija levu logičko-racionalnu polovinu mozga kod dece, u odnosu na desnu, kreativno-intuitivnu. To pokazuju i brojni rezultati međunarodnih testova znanja na kojima naši učenici pokazuju znanje ispod proseka, što je posebno izraženo prelaskom učenika iz nižih u više razrede, odnosno iz razredne u predmetnu nastavu.

Rešenje ovih problema obrazovanja jeste primena inovativne i moderne nastave koja će omogućiti skladan unutrašnji razvoj celokupne ličnosti dece i mladih, odnosno koja će svakog učenika dovesti do uspeha i omogućiti mu da bude “efikasan u učenju” u skladu sa svojim potencijalima. Ukratko, rešenje je Efikasno učenje.

 

Osnovu obrazovno – razvojnog programa Efikasno učenje predstavljaju mentalne mape koje su zapravo kreativna organizacija misli koje deci pomažu da bolje iskoriste neograničenu moć sopstvenog mozga. Pomoću mentalnih mapa, koristeći slova, brojeve, boje, linije i crteže, deca sa lakoćom i uživanjem postižu izuzetne rezultate u učenju i pamćenju. Mentalne mape funkcionišu kroz mehanizam spontanog asociranja koji se usmerava ka praktičnim potrebama, prvenstveno učenja i pamćenja.

O PROGRAMU

Obrazovno-razvojni program Efikasno učenje je nastao na osnovu licenciranog programa Buzan centra iz Velike Britanije. Program se zasniva na inovativnom pristupu nastavi u kojoj polaznik programa aktivno uči i stiče znanja primenjujući raznovrsne inovativne tehnike učenja, čitanja i pamćenja.

Efikasno učenje se sastoji iz dva paralelna modula:

  1. Intelektualne veštine (brzo čitanje, mentalne mape,  tehnike pamćenja)
  2. Osnove programiranja (kroz rad na MIT platformi Scratch)

INTELEKTUALNE VEŠTINE

Cilj modula Intelektualnih veština je da deca zavole da uče i da uče lako, efikasno i jednostavno. Takođe, neophodno je da što pre razviju funkcionalno i kreativno razmišljanje i nauče kako da ga upotrebe u cilju sopstvenog razvoja.

Kroz učenje intelektualnih veština deca savladavaju 4 veštine:

 • Brzo čitanje
 • Mentalne mape
 • Tehnike pamćenja
 • Planiranje i organizaciju učenja

Tokom realizacije obrazovnog programa Efikasno i ubrzano učenje polaznici će naučiti:

 • da poboljšaju brzinu čitanja i stepen razumevanja teksta,
 • da poboljšaju pamćenje pročitanog teksta,
 • više tehnika pamćenja i prisećanja neograničenog broja informacija,
 • kako da informacije prebace iz kratkoročne u dugoročnu memoriju i
 • kako da otkrivaju, obeležavaju i zapamte ključne pojmove,
 • da stvaraju mape uma, mape znanja i baze znanja,
 • da budu koncentrisani dok uče, u školi i kod kuće,
 • da otkriju svoj stil učenja i kako da ga unaprede,
 • da uče sa lakoćom i uživanjem,
 • kako da se oslobađaju treme prilikom usmenog odgovaranja,
 • cikluse pamćenja, da ne bi zaboravili ono što su naučili,

OSNOVE PROGRAMIRANJA

Programiranje je jedna od retkih ljudskih delatnosti koja aktivira obe moždane hemisfere (levu racionalnu i desnu kreativnu). Bavljenje programiranjem kod dece podstiče i razvija logiku, kao i sticanje veština u višedimenzionalnom i algoritamskom razmišljanju. Sem podsticanja logičkog razmišljanja, nastava programiranja omogućava deci da steknu nove veštine koje će upotrebljavati u toku kako svog osnovnog tako i daljeg školovanja, a nekima će i omogućiti da prepoznaju svoje dalje zanimanje.

Kroz tehnike programiranja deca usvajaju veštine kroz učenje programskog jezika Scratch. U toku savladavanja ovog programskog jezika stiču osnovna znanja iz samog programiranja, usvajajući osnovne pojmove koji su univerzalni i koriste se u svim programskim jezicima koji se trenutno koriste u razvijanju kako aplikativnog softvera tako i popularnih igara (grananja, petlje, promenljive, funkcije, stringove, liste…)

U toku savladavanja ovih veština programiranja kroz programski jezik Scratch, kao osnovni način sticanja znanja koristimo razvijanje softvera (igrica), kroz koje postepeno uvodimo decu u sve komplikovanije programske zadatke.

Vredno je napomenuti da se programski jezik Skreč, razvijen na poznatom MIT univerzitetu u Kembridžu, nalazi na svetskoj listi najpopularnijih programskih jezika i to rame uz rame sa jezicima kao sto su: Python, C++, Java i drugi. Deca ga koriste u 5. razredu osnovne škole a znanja koja steknu koriste i kroz druge programske jezike u daljem školovanju.

Trajanje obrazovnog programa i način rada

Oba modula Efikasnog učenja (Intelektualne veštine i Osnove programiranja) se izučavaju paralelno. Školska godina traje 40 nedelja odnosno 10 meseci (septembar-jun). U toku nedelje je jedno predavanje vikendom u trajanju od 135 minuta. U toku predavanja se po 60 minuta uče Intelektualne veštine odnosno Osnove programiranja. Između je pauza od 15 minuta. To u zbiru iznosi po 40 sati učenja svakog modula ponaosob.

Polaznici imaju dragocenu mogućnost da usvojene tehnike primenjuju na aktuelnom školskom gradivu, koje trenutno uče i sa kojim imaju poteškoće u savladavanju.

Nakon završenog pohađanja obrazovnog programa Efikasno učenje svaki polaznik dobija sertifikat o uspešno završenom obrazovnom programu, završni izveštaj o radu i napredovanju i plan rada za tromesečni samostalni rad usavršavanja u kojem ima pravo na neograničen broj besplatnih konsultacija.

Jednom naučene tehnike učenja i pamćenja polaznik usvaja za celi život i može ih primenjivati tokom procesa učenja svih nastavnih predmeta.

BESPLATNA UVODNA PREDAVANJA

U cilju kvalitetnog predstavljanja programa Efikasno učenje organizujemo  besplatna uvodne prezentacije. Cilj ovih prezentacija je da sve zainteresovane roditelje upoznamo kako da svom detetu pomognu da lakše uči i postiže bolje rezultate u školi.

MATERIJAL ZA RAD

Za svakog polaznika obrazovnog programa Efikasno učenje obezbeđen je blok za crtanje, olovka, komplet flomastera i fascikla.