Grupno fotografisanje maj 2021.

Grupno fotografisanje maj 2021.

Slikali smo se sa našim đacima na kraju školske 2020./21. godine.

Fotografije u visokoj rezoluciji se mogu preuzeti sa linka
https://photos.app.goo.gl/9LM6yNvddcVswRVv6