Nikola Laketić (4 godine) sabira 4-cifrene brojeve